Ubezpieczenie telefonu online

Pakiet premium - opis

Zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń określonych w §§ 3, 35 i 36 OWU, w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu objęte są szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń, zaistniałych w okresie ubezpieczenia:

Wariancie Premium:
a) utraty przedmiotu ubezpieczenia będącej skutkiem kradzieży z włamaniem,
b) utraty przedmiotu ubezpieczenia będącej skutkiem kradzieży kieszonkowej,
c) utraty przedmiotu ubezpieczenia będącej skutkiem rabunku (rozboju),
d) utraty przedmiotu ubezpieczenia będącej skutkiem kradzieży zuchwałej,
e) zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia wskutek wandalizmu, które nie pozwala dalej pełnić przypisanych mu funkcji,
e) zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, powstałego w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, które nie pozwala dalej pełnić przypisanych mu funkcji, w tym szkody:
- powstałe wskutek działania wody lub innej cieczy,
- polegające na uszkodzeniu wyświetlacza/panelu dotykowego
f) nieuprawnionego użycia (dotyczy wyłącznie kosztów w ramach umowy abonamentowej).

Podziel się:


Nasza misja

Wspólnie z InterRisk TU S. A. Vienna Insurance Group ubezpieczamy telefony komórkowe Polaków. Nie masz jeszcze ubezpieczenia? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Dane do kontaktu

577 880 560
666 927 553
info@ubezpiecztelefon24.pl

Partner ubezpieczeniowy

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter informacyjny.