Ubezpieczenie telefonu online

Pakiet komfort - opis

Zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń określonych w §§ 3, 35 i 36 OWU, w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu objęte są szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń, zaistniałych w okresie ubezpieczenia:

Wariant Komfort:
a) utraty przedmiotu ubezpieczenia będącej skutkiem kradzieży z włamaniem,
b) utraty przedmiotu ubezpieczenia będącej skutkiem rabunku (rozboju),
c) zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia wskutek wandalizmu, które nie pozwala dalej pełnić przypisanych mu funkcji,
d) zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia powstałego w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, które nie pozwala dalej pełnić przypisanych mu funkcji, w tym szkody:
- powstałe wskutek działania wody lub innej cieczy,
- polegające na uszkodzeniu wyświetlacza/panelu dotykowego

Podziel się:


Nasza misja

Wspólnie z InterRisk TU S. A. Vienna Insurance Group ubezpieczamy telefony komórkowe Polaków. Nie masz jeszcze ubezpieczenia? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Dane do kontaktu

577 880 560
666 927 553
info@ubezpiecztelefon24.pl

Partner ubezpieczeniowy

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter informacyjny.