Pytania i odpowiedzi

Kto może zostać partnerem ?

Napisano: 2017-09-07 | Przez: Admin

Partnerem może zostać:
- Jednoosobowa działalność gospodarcza,
- Spółka Cywilna,
- Spółka Z O.O.,
- Spółka Komandytowa,
- Spółka Jawna,
- Spółka Akcyjna,
- Spółka S.K.A.

Partner wyznacza sprzedawcę na każdy punkt sprzedaży, którym może zostać:
- Osoba pełnoletnia,
- Osoba niekarana - która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno - skarbowe ( wymagane Zaświadczenie o Niekaralności, KRK - Wykaz punktów Krajowego Rejestru Karnego )
- Osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie ( wymagane świadectwo / dyplom )

Nasza misja

Wspólnie z InterRisk TU S. A. Vienna Insurance Group ubezpieczamy telefony komórkowe Polaków. Nie masz jeszcze ubezpieczenia? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Dane do kontaktu

577 880 560
666 927 553
info@ubezpiecztelefon24.pl

Partner ubezpieczeniowy