Co obejmuje ubezpieczenie telefonu iPhone | Naprawa telefonu iPhone

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu iPhone'a?

Stłuczony ekran, kradzież, zalanie czy przepięcia to przykłady zdarzeń, które mogą kosztować Cię tysiące dolarów. Pokażemy Ci, jak skutecznie ubezpieczyć swój smartfon i ile to kosztuje.

Nowy iPhone 12 Pro został wyceniony na 5199 polskich Lirów. Warto rozważyć zakup polisy ze względu na wysoką wartość sprzętu, a także możliwość kradzieży lub uszkodzenia. Istnieje wiele możliwości ubezpieczenia iPhone’a w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jak ubezpieczyć iPhone'a?

Jak ubezpieczyć iPhone'a?

Jeśli nie kupujemy sprzętu z drugiej ręki, możemy ubezpieczyć iPhone’a bezpośrednio w momencie zakupu.

Jeśli jesteśmy właścicielami firmy, mamy możliwość włączenia smartfona w ramach polisy firmowej.

Można też włączyć iPhone’a do polisy ubezpieczeniowej domu.

iPhone'a można ubezpieczyć w sklepie

iPhone'a można ubezpieczyć w sklepie

Firma Apple stworzyła ubezpieczenie iDream Care. Można je kupić przez Internet, w sklepach firmowych oraz w kilku salonach sieci komórkowych. Firmy te nie prowadzą sprzedaży tego produktu. Produkt został opracowany we współpracy producenta produktu z TU Europa.

Polisa IDream Care umożliwia właścicielowi nowego Iphone’a wybór pomiędzy różnymi opcjami ochrony. Mogą one obejmować ochronę na okres jednego, dwóch lub trzech lat. Ochrona może obejmować również zalanie, zniszczenie, kradzież z włamaniem i rabunek. Jeśli wyjazd jest krótszy niż 60 dni, ubezpieczenie będzie ważne zarówno w Polsce, jak i za granicą.

iPhone'a można ubezpieczyć w sklepie

PAMIĘTAJ!

Ubezpieczenie Producenta iDream jest dostępne tylko w dniu zakupu. Używane smartfony nie są objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie iPhonów w ramach polisy firmowej

Podobnie jak inne smartfony, IPhony mogą być objęte ubezpieczeniem w ramach polisy firmowej, o ile stanowią majątek firmy. Tego typu ubezpieczenie dostępne jest w PZU oraz w Link4, Uniqa, Uniqa i Aviva.

Ochroną mogą być objęte zarówno ryzyka kradzieży, jak i zdarzenia losowe (kradzież z włamaniem i zwykła, rabunek), a także akty wandalizmu.

Kilka firm oferuje dodatkowe rozszerzenia, takie jak ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez pracowników czy utratą danych.

Ubezpieczenie iPhone’a może być zawarte w polisie ubezpieczeniowej domu.

Polisa mieszkaniowa może być zawarta na meble (ruchomości domowe) w celu ochrony iPhone’a.

Standardowe ubezpieczenie domu chroni mury i mienie stałe od ognia i innych zdarzeń losowych. Do podstawowego ubezpieczenia można dodać dodatkowe ryzyka i rodzaje mienia. Mienie ruchome, do którego zalicza się również smartfony, jest jednym z najbardziej poszukiwanych dodatków.

iPhony i inne ruchomości domowe są automatycznie objęte polisą ubezpieczeniową. Jeśli uznamy, że nasza podstawowa ochrona jest niewystarczająca, możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które pomoże nam jeszcze lepiej chronić nasz majątek.

Od jakich dodatkowych ryzyk mogę ubezpieczyć swojego iPhone'a?

Polisa ubezpieczeniowa na dom zazwyczaj obejmuje tylko niewielką liczbę zdarzeń losowych, takich jak pożar, uderzenie pojazdu mechanicznego, wypadek samochodowy, upadek z samolotu, upadek drzew i masztów lub śniegu, grad, huragan, porywisty wiatr, eksplozja czy trąba powietrzna.

Niektóre produkty ubezpieczeniowe zawierają 30 lub więcej ryzyk. Polisy w wariancie All Risks zapewniają szeroką ochronę. Chronią przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, nawet tymi, których nie da się przewidzieć.

Warto włączyć do polisy rozszerzenia, jeśli chcemy chronić nasze iPhony

Warto włączyć do polisy rozszerzenia, jeśli chcemy chronić nasze iPhony.

1. przepięcia – Dodatek, który jest kluczowy z punktu widzenia wszystkich urządzeń zasilanych prądem, w tym smartfonów. Ubezpieczyciele rozróżniają dwa rodzaje przepięć: jedno spowodowane uderzeniem pioruna i drugie. Należy sprawdzić, czy oba typy są możliwe w polisie, na którą patrzymy.

2. Włamanie to przestępstwo polegające na kradzieży. Kradnący pozostawiają wyraźne dowody swojej obecności, takie jak wybite szyby i uszkodzone zamki.

3. Zwykła kradzież to czynność polegająca na kradzieży bez pozostawienia jakichkolwiek śladów. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy intruz włamie się do Twojego mieszkania przez niedomknięte okno. Tylko kilka firm ubezpieczeniowych może zaoferować to ryzyko. 4.

4. Rabunek odnosi się do każdego aktu przemocy lub groźby użycia siły popełnionego poza towarzystwem ubezpieczeniowym.

5. Ubezpieczenie bagażu (mienia osobistego), które rozszerza ochronę terytorialną do miejsca zamieszkania. Może ono być ograniczone do zdarzeń zaistniałych na terenie Polski. Istnieją jednak warianty, które obejmują całą Europę, Unię Europejską, a nawet świat.

6. Home Assistance – Jest to specjalne rozszerzenie, które składa się z szeregu usług, które towarzystwo obiecuje zaoferować ubezpieczonemu. Należy do nich m.in. interwencja specjalistów w firmie ubezpieczeniowej, która może okazać się bardzo pomocna w przypadku awarii smartfona.

Dlaczego ubezpieczenie iPhone nie zadziała?

Czy iPhone jest objęty ubezpieczeniem domu?

Polisa mieszkaniowa może ubezpieczać mienie służbowe, takie jak smartfon. Jednak miejsce zamieszkania musi znajdować się tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Opcja ta jest dostępna tylko u kilku ubezpieczycieli. Często wiąże się ona z istotnymi ograniczeniami, takimi jak limity, dodatkowe wyłączenia lub odpowiedzialność. Powierzchnia, na której prowadzona jest działalność nie może przekraczać 50% powierzchni użytkowej. Ubezpieczenie to wiąże się z dodatkowymi kosztami ze względu na konieczność specjalnej rozbudowy (mienie firmowe nie jest traktowane jako zwykłe ruchomości).

Dlaczego ubezpieczenie iPhone nie zadziała?

Choć polisy mieszkaniowe mogą zapewnić szeroki zakres ochrony, nie są w stanie zabezpieczyć nas przed wszystkimi szkodami. Każda polisa ubezpieczeniowa ma pewne ograniczenia, kary i wyłączenia. Smartfony mają takie ograniczenia jak:

 • Umyślne wykroczenie i rażące zaniedbanie
 • Nie należy przechowywać urządzenia w niedogodnym miejscu, np. na balkonie lub w budynku gospodarczym.
 • Przepięcie podczas remontu
 • Użycie materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
 • Szkody związane z narkotykami
 • Wady fabryczne objęte gwarancją
 • Uszkodzenie firmowego lub cudzego smartfona
 • Utrata danych na urządzeniu
 • Ochrona przed zalaniem w okresie karencji jest dostępna. Często ochrona przed zalaniem jest dostępna od 30 dni po podpisaniu umowy.
 • Wszelkie szkody spowodowane zaniedbaniami w zakresie wymaganych przeglądów, np. instalacji lub systemu kominiarskiego;
 • Niewłaściwe użytkowanie sprzętu może prowadzić do jego awarii
 • Sprzęt w określonym wieku może nie być objęty ochroną.

Przed podpisaniem umowy warto przejrzeć OWU polisy, aby zapoznać się ze wszystkimi ograniczeniami.

Jaka jest cena ubezpieczenia iPhone'a?

Jaka jest cena ubezpieczenia iPhone'a?

Cena polisy na iPhone’a będzie zależała od wielu czynników, w tym od sumy ubezpieczenia i wartości mienia. Nawet najdroższy smartfon to tylko jedna z wielu ruchomości domowych, których łączna wartość często może przekraczać kilkaset tysięcy złotych. Można go włączyć do polisy (czyli podwyższyć składkę o sumę ubezpieczenia ruchomości domowych. Wzrośnie ona jednak tylko o niewielki procent.

Do ubezpieczenia iPhone trzeba będzie dodać dodatkowe zabezpieczenia dla iPhone’a.

Jaki jest koszt ubezpieczenia iPhone'a w ramach polisy mieszkaniowej?

Obliczyliśmy kwotę, jaką właściciel 45-metrowego mieszkania w Bydgoszczy o wartości rynkowej 280 000 zł będzie musiał zapłacić za ubezpieczenie iPhone’a i innych sprzętów domowych. Sumę ubezpieczenia ustaliliśmy na 40.000 zł. Polisa, którą wykorzystaliśmy do kalkulacji, zapewnia ochronę od kradzieży z włamaniem i zdarzeń losowych, a także Home Assistance.

Najtańszą ofertę ma Link (276 zł), najdroższą zaś Inter Polska (578 zł). Dlatego warto porównywać różne oferty. Na podstawie tych parametrów wyliczany jest średni koszt polisy. Kwota odnosi się tylko do roku trwania umowy.

Nawet najdroższe modele iPhone’ów można ubezpieczyć w polisie mieszkaniowej za ułamek kosztów. To mienie, w skład którego wchodzą wszystkie elementy stałe i wyposażenie, warte jest 360 tys. zł. Łączna wartość mienia wraz ze stałymi elementami, wyposażeniem i nieruchomością wynosi 360 000 zł. Ta atrakcyjna oferta ubezpieczenia domu za jedyne 424 zł rocznie wydaje się pociągająca. Pokazuje, że polisy mieszkaniowe mogą być jednymi z najbardziej przystępnych cenowo produktów ubezpieczeniowych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia iPhone'a

Ważne informacje

1. iPhony można ubezpieczyć bezpośrednio u producenta, jak również w ramach polisy dla domu lub firmy.

2. W ramach polisy mieszkaniowej iPhone będzie objęty ochroną ubezpieczeniową jako część wyposażenia domu i mienia ruchomego.

3. Gdy smartfon zostanie objęty ubezpieczeniem majątkowym, będzie chroniony od tych samych ryzyk, co mury, elementy stałe i inne mienie ruchome.

4.Jeżeli polisa mieszkaniowa obejmuje ryzyko rabunku, iPhone może być objęty ochroną nie tylko wewnątrz domu, ale również poza nim.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia iPhone'a

IPhone

Czy mogę ubezpieczyć smartfon zakupiony od innej firmy niż Apple?

Ubezpieczenie innych smartfonów jest takim samym procesem jak ubezpieczenie iPhone’a w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych i biznesowych. Apple nie jest jedynym producentem, który oferuje kompleksowe, dedykowane ubezpieczenia.

IPhone

Czy warto ponosić koszty przedłużenia gwarancji na urządzenie w smartfonie?

Warunki, jakie otrzymamy, zależą od wszystkiego. Przedłużone gwarancje mogą zapewnić ochronę przed podobnymi zdarzeniami, co polisa dla domu czy firmy. Mowa tu o zalaniu, kradzieży czy przypadkowym uszkodzeniu ekranu. Ubezpieczenie smartfona może być dość kosztowne, np. 3-letnia polisa kosztuje 800 funtów polskich, podczas gdy polisa domowa kosztuje mniej, a zapewnia większą ochronę.

IPhone

Czy polisa mieszkaniowa jest w stanie pokryć uszkodzenie ekranu smartfona?

Nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania, jeśli ekran zostanie uszkodzony w wyniku zdarzenia objętego polisą. Powinniśmy też pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności. Istnieją bowiem pewne sytuacje, w których ochrona jest nieważna. Przed podpisaniem umowy polisy warto dokładnie się z nimi zapoznać.

IPhone

Ile powinno kosztować ubezpieczenie dla smartfona?

Polisa dla ruchomości domowych zawiera jedną sumę ubezpieczenia. Suma ta wynika z cen poszczególnych przedmiotów. Jak każdy inny składnik majątku ruchomego, smartfon powinien być wyceniony na wartość porównywalną z jego aktualną wartością. Należy być precyzyjnym w swoich wyliczeniach, ponieważ w przypadku zawyżonej wartości mienia może się to skończyć zapłatą zbyt wysokiej składki.

IPhone

Czy warto kupić ubezpieczenie chroniące iPhone'a przed kradzieżą?

Choć nowoczesne smartfony, w tym iPhone’y, są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich kradzież, złodzieje mogą nie być w stanie z nich korzystać. Złodziej może się jednak o tym dowiedzieć dopiero po fakcie. Nie musi znać się na najnowszych technologiach.